Δισκογραφική Εταιρία

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

Πόσα κομμάτια εμπεριέχονται στο Album
Σε περίπτωση που υπάρχουν παραπάνω από ένα κομμάτια αναφέρετε τους τίτλους ως εξής : 1,2,3,4,5,6 "Καλλιτέχνης"
Σε περίπτωση που υπάρχουν παραπάνω από ένα κομμάτια και πάνω από έναν στιχουργό αναφέρετε τους τίτλους ως εξής : 1,2,3,4,5 "Στιχουργός" , 6 "Στιχουργός 2"
Σε περίπτωση που υπάρχουν παραπάνω από ένα κομμάτια και πάνω από έναν ενορχηστρωτή αναφέρετε τους τίτλους ως εξής : 1,2,3,4,5 "Ενορχηστρωτής 1" , 6 " Ενορχηστρωτής 2"
Σε περίπτωση που υπάρχουν παραπάνω από ένα κομμάτια και πάνω από έναν τεχνικό ήχου αναφέρετε τους τίτλους ως εξής : 1,2,3,4,5 "Τεχνικός Μίξης Ήχου 1" , 6 " Τεχνικός Μίξης Ήχου 2"
Σε περίπτωση που υπάρχουν παραπάνω από ένα κομμάτια και πάνω από έναν τεχνικό ήχου αναφέρετε τους τίτλους ως εξής : 1,2,3,4,5 "Μηχανικός Ήχου 1" , 6 " Μηχανικός Ήχου 2"
Σε περίπτωση που αναφέρεστε σε μπάντα και όχι solo καλλιτέχνη, αναγράψετε έναν μουσικό με την ιδιότητά του ανά σειρά. ( Πχ: Σειρά 1 [ Φωνή - Καλλιτέχνης 1 ] , Σειρά 2 [ Κιθάρα 1 - Καλλιτέχνης 2 ] κτλπ
Σε περίπτωση που αναφέρεστε σε μπάντα και όχι solo καλλιτέχνη, αναγράψετε έναν μουσικό με την ιδιότητά του ανά σειρά. ( Πχ: Σειρά 1 [ Φωνή - Καλλιτέχνης 1 ] , Σειρά 2 [ Κιθάρα 1 - Καλλιτέχνης 2 ] κτλπ
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε τα Mastered ηχογραφήματα ονοματισμένα ως [ 1. Καλλιτέχνης - Τίτλος Κομματιού ] και σε μορφή WAV, Stereo, 16 bits και 44,1KHz .
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε τους στίχους των κομματιών ονοματισμένους ως [ 1. Καλλιτέχνης - Τίτλος Κομματιού ] σε έγγραφα Word ή PDF.
Η άνωθεν φόρμα υπολογίζεται ως Παράρτημα Α - Annex A βάσει της υπογεγραμμένης συμφωνίας της Δισκογραφικής Εταιρίας - Παραγωγού σας οίκου με την Just Do It Production.
Copyright © 2022 JDI PRODUCTION

Created & Desing by Just Do It Production 2020 ©+℗ Just Do It Production | All rights reserved.

error: Content is protected !!