Γενικές γραφιστικές υπηρεσίες.
Έρευνα και μελέτη της επαγγελματικής δραστηριότητας για την δημιουργία μοναδικού λογότυπου.
Σχεδιασμός μακέτας για όλες τις εκτυπώσιμες μορφές όπως φυλλάδιο, κάρτα, προσπέκτ, μπλούζες, αυτοκόλλητα κτλ. Όπως και για ηλεκτρονική χρίση πχ. σε ιστοσελίδες. Σχεδιασμός αφίσας. Και δημιουργία Mat Painting.

 

Graphic Design

IMG_7363


[maxbutton id=”1″ ] [maxbutton id=”2″ ]